เคล็ดลับอ่านหนังสือยังไงให้จำแม่นขึ้น

8 เคล็ดลับ อ่านหนังสือยังไงให้จำแม่นขึ้น

1. อ่านบทสรุปก่อนเป็นอันดับแรก ควรเริ่มอ่านจากบทสรุป หรือบทส่งท้ายในช่วงท้ายของหนังสือ เนื่องจากหนังสือส่วนใหญ่จะมีการเขียนอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดยิบ ใช้ประโยคซ้ำๆ เพื่อย้ำให้เข้าใจ

2. ใช้ปากกาไฮไลต์เพื่อเน้นใจความสำคัญ ควรใช้ปากกาไฮไลต์ช่วยในการจับใจความสำคัญของหนังสือได้ดีขึ้น ไม่ควรไฮไลต์ทุกอย่างในหน้า และไม่ควรไฮไลต์น้อยจนเกินไป สิ่งที่ควรทำคือ การไฮไลต์ข้อความหัวข้อสรุป หรือใจความสำคัญเด่น ๆ

3.ดูสารบัญและหัวข้อย่อย การดูสารบัญและหัวข้อย่อย ทำให้รู้ใจความสำคัญของสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อ และ ลำดับความสำคัญของเนื้อหาได้มากขึ้น เพราะผู้เขียนมักจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญซ้ำ ๆ ในทุกส่วนของหนังสือ

4.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกับเนื้อหาที่อ่าน ไม่ควรจำความรู้ทุกอย่างจากการอ่านหนังสือที่คุณครูสั่งเพียงเล่มเดียวเท่านั้น ลองเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเพิ่ม หรือหาหนังสือเล่มอื่นๆ ในห้องสมุด ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนมาอ่าน

5. ห้าม! อ่านทุกคำ เพราะสมองจะได้รับข้อมูลมากเกินไป ทำให้เบื่อง่าย ปวดหัวจากความล้าของสมอง ตาลอยอ่านหนังสือแบบเร่งให้จบๆ ทำให้เนื้อหาไม่เข้าหัว เพราะผู้เขียนส่วนมาก ต้องการที่จะเน้นอธิบายให้เข้าใจ ดังนั้นควรเลือกอ่านอันที่น่าสนใจที่สุดเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องอ่านให้ครบ

6. เขียนสรุปมุมมองของผู้อ่าน การเขียนนั้นเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด ในการรวบรวมข้อมูลสำคัญในระยะเวลาอันสั้น หากเป็นไปได้ให้เขียนใจความสำคัญในแบบฉบับของเราใน 1 หน้ากระดาษ โดยพูดถึงประเด็นที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ ยกตัวอย่างสั้น ๆ และคำถามหรือความรู้สึกของเราที่ต้องการการค้นคว้าเพื่อหาคำตอบต่อไปให้ดียิ่งขึ้น.

7. พูดคุยกับเพื่อน หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน การจับกลุ่มกัน เพื่อพูดคุย ถึงเนื้อหาของหนังสือที่ต้องอ่าน จะช่วยทบทวน ให้เราจำได้ง่ายขึ้น บางครั้งอาจพูดถึงหนังสือในแง่ตลก ๆ ก็จะทำให้เราจำประเด็นนั้นได้เมื่อเราอยู่ในห้องสอบ เพราะเราจะคิดถึงเรื่องตลกก่อน เป็นการใช้หลักการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทำให้สมองของเราทำงานได้ง่ายขึ้น

.8. จดคำถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการอ่าน คำถามไม่จำเป็นต้องยากก็ได้ อาจจะเป็นคำถามง่ายๆ ขึ้นอยู่กับหนังสือที่อ่าน วิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราอ่านหนังสือและจดจำได้เป็นอย่างดี เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด