เกี่ยวกับเรา

SMARTLIFE PLUS CO.,LTD

HISTORY SMARTLIFE PLUS

บริษัท สมาร์ทไลฟ์ พลัส จำกัด เริ่มต้นถือกำเนิดมาในปลายปี 2010 ด้วยแรงบันดาลใจมาจากผู้ก่อตั้ง 2 คนที่มาจากการที่คุณแม่ได้เสียชีวิต ที่เพียงเริ่มต้นจากการปวดเข่าเท่านั้น และหวังว่าการผ่าตัดสมัยใหม่จะช่วยท่านได้  แต่เมื่อผ่าตัดในระหว่างพักฟื้นได้เกิดอุบัติเหตุล้มอีกครั้งในห้องน้ำจนต้องผ่าตัดสมองจนกลายเป็นอัมพาตนำมาสู่โรคแผลกดทับ และแผลติดเชื้อในโรงพยาบาลจนเสียชีวิตในที่สุด.... และคุณพ่อของผู้ก่อตั้งองค์กรที่เสียชีวิตเพราะสาเหตุจากโรคไตวาย ตับวายและโรคแทรกซ้อน ก่อนที่จะเสียชีวิตต้องไปล้างไตทุกอาทิตย์ๆ 2 ครั้ง และไม่สามารถเดินได้สะดวกเพราะมีอาการปวดเข่า ปวดข้อมาก...จากความเสียใจกลับกลายมาเป็นพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่

                   ในการค้นหาแพทย์ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยโดยมุ่งเน้นค้นหาสมุนไพรหรืออาหารที่เป็นยาที่ต้องมาจากธรรมชาติบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะมาช่วยป้องกันและรักษาการปวดเข่า ปวดข้อ การอักเสบ โรคหัวใจ และการเสื่อมสภาพ ของตับ  ไต อันเป็นสาเหตุที่เกิดโรคหลายชนิดตามมาจนอาจจะนำมาสิ่งความสูญเสียที่มิอาจจะแก้ไขได้ทันและประเมินค่าไม่ได้เลยโดยมีความเชื่อส่วนตัวว่ายาเคมีสมัยใหม่และการผ่าตัดเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น และอาจจะมีสารตกค้างต่างๆในร่างกายที่อาจจะทำให้เกิดโรคอื่นใหม่ๆ แทรกซ้อนขึ้นมาถ้าได้รับยามาเป็นระยะเวลายาวนานเกินไป โดยเห็นจากประสบการณ์จริงในคนใกล้ชิดจำนวนมากที่เกิดโรคร้ายเพิ่มขึ้นเพราะการรับยาเคมีต่างๆ และในวารสารทางการแพทย์ วารสารสุขภาพที่นำเสนอภัยอันตรายในเรื่องนี้ตลอดมากว่า 30 ปี และต่อมาได้พบกับกลุ่มนายแพทย์ นักวิจัยด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทย  องค์กรเอกชนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน จึงได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพขึ้นมาโดยมีงานวิจัยที่มีการยอมรับในมาตรฐานรองรับทุกผลิตภัณฑ์

                   โดยก่อนที่จะทำการจำหน่ายนั้น ได้มีผลิตต้นแบบและทดลองใช้ด้วยตัวเองของผู้ก่อตั้ง กลุ่มนายแพทย์นักวิจัย เมื่อเกิดผลดีแล้วยังต้องการ พิสูจน์เพิ่มเติมจึงส่งต่อออกไปที่ครอบครัว พนักงาน ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท ผู้ใหญ่ที่รักคารพ เพราะมีหลักแนวคิดที่ว่าในทุกผลิตภัณฑ์ เราต้องร่วมเป็นผู้ใช้ด้วยในทุกผลิตภัณฑ์ และพร้อมที่ยืนยันในประสิทธิภาพ

                     โดยเฉพาะการทดลองกับผู้ใช้จริง จากอาสาสมัครที่ต้องการร่วมพิสูจน์คุณภาพและประสิทธิภาพ ที่ปรากฏผลออกมาว่าได้เกิดผลดีมากเกินความคาดหมาย เมื่อแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงตัดสินใจ ขอขึ้นทะเบียนเป็น

                     ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายและแบ่งปันความสุขออกไปในวงกว้าง รวมถึงความตั้งใจที่อยากจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดี ได้มีทางเลือกในการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้มีโอกาสซื้อหาสินค้าเพื่อสุขภาพในราคาที่ไม่แพง หาซื้อได้ง่าย  สะดวกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

OUR COMMITMENT

1. ทุกผลิตภัณฑ์ต้องมาจากธรรมชาติบริสุทธิ์เท่านั้น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

2. ทุกผลิตภัณฑ์ต้องมาจากทุกขบวนการผลิตที่สะอาด บริสุทธิ์ ปลอดภัย ต้องไม่มีสารพิษตกค้างใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่ต้นกำเนิด การปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่ง จนถึงขบวนการผลิตจากโรงงานที่มีปลอดภัยสูงได้มาตรฐานระดับโลกก่อนจะส่งถึงมือทุก 

3. ทุกผลิตภัณฑ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อมนุษยชาติ 

4. ทุกผลิตภัณฑ์ต้องมาจากงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ต้องพิสูจน์ผลได้จริง 

5. ราคาจำหน่ายทุกผลิตภัณฑ์ต้องสมเหตุสมผล ต้องไม่แพงเอาเปรียบผู้บริโภค และต้องทำทุกวิถีทางให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าเงินมากที่สุด 

6. ดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมกำกับต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 

7. นโยบายการรับประกันความพอใจสูงสุดในทุกผลิตภัณฑ์ ในทุกกรณี

MISSION & VISION

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานระดับเวิร์ดคลาสในราคาที่เหมาะสม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคผู้มีพระคุณ ส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้แทนจำหน่ายให้มีรายได้ที่ดีและพัฒนาสินค้ารวมถึงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงการนำเอาสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยที่มีประโยชน์มาพัฒนาควบคู่ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในตัวผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นจากธรรมชาติ ที่ไม่สร้างผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและตัวผู้ใช้เราทำงานอย่างมีความสุขทุกครั้ง...ที่เห็นทุกท่านมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม